Wykresy

Przeglądając listę funduszy możesz wyświetlić wykres funduszu klikając na ikonkę przy nazwie funduszu:

Na wykresie zaznaczone są sygnały wygenerowane przez wybrany algorytm badający trendy. 

Linia niebieska obrazuje wartości notowań dla danego waloru którym mogą być fundusze czy indeksy giełdowe.

Zielone strzałki wskazują daty sygnałów "Kup", czerwone "Sprzedaj". W tym drugim przypadku dodatkowo nad strzałką widnieje etykietka z wynikiem (zysk lub strata) jaki osiągnął fundusz od ostatniego sygnału kupuj.