Portfel modelowy

Jeśli nie czujesz się na siłach aby samodzielnie analizować sytuację na rynku funduszy inwestycyjncych lub po prostu nie masz na to czasu - skorzystaj z Portfela Modelowego OPI.

 

 

Od czego zacząć?

Poszczególne produkty inwestycyjne rożnią się między sobą ilością dostępnych funduszy. Z tego powodu system tworzy dla poszczególnych produktów osobne Portfele Modelowe OPI, uwzględniając aktualnie dostępną w nich listę funduszy. Upewnij się, że wybrałeś odpowiedni produkt lub parasol - jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś przejdź do zakładki "Produkty i parasole"

Jak powstaje Portfel Modelowy OPI?

Fundusze dobierane są automatycznie na podstawie Wskaźnika Mocy (WM), Wskaźnika Bezpieczeństwa (WB), Wskaźnika Trendu (WT), sygnałów Kupna i Sprzedaży i innych czynników. Wskaźniki aktualizowane są raz na dobę i dostępne są w dziale Tabele i Wykresy.

W zależności od Aktualnej Strategii Portfel Modelowy OPI składa się:

  • w 100% z funduszy krajowych lub
  • 50% funduszy krajowych i 50% zagranicznych.

(Wyjatek: produkty zawierające tylko fundusze zagraniczne - wtedy portfel zawiera zawsze 100% funduszy zagranicznych.)

Część krajowa portfela zawiera w danym momencie fundusze tylko jednego typu:

  • tylko agresywne (akcyjne krajowe) lub
  • tylko bezpieczne (obligacyjne krajowe, pieniężne krajowe).

(Wyjątek: produkty nie posiadające funduszy akcyjnych - w takim przypadku system dopuszcza fundusze mieszane).

Część zagraniczna portfela (jeśli występuje) również zawiera zawsze fundusze jednego typu:

  • tylko agresywne (akcyjne zagraniczne, surowcowe zagraniczne) lub
  • tylko bezpieczne (obligacyjne zagraniczne, pieniężne zagraniczne).

(Wyjątek: produkty nie posiadające funduszy akcyjnych - w takim przypadku system dopuszcza fundusze mieszane).

 

 

Zmiany portfela

Portfel Modelowy Opi podlega zmianie w przypadku:

  • zmiany Aktualnej Strategii - zmienia się wtedy cały skład portfela z agresywnego na bezpieczny lub odwrotnie,
  • gdy jeden lub więcej funduszy znajdujących się w portfelu wygeneruje sygnał Sprzedaj lub będzie miał niskie wartości Wskaźników może zmienić się część portfela. W takiej sytuacji algorytm poddaje dodatkowej analizie zachownie funduszu i rynków na których on inwestuje w okresie ostatnich 12 miesięcy i na tej podstawie zapada decyzja o ewentuanej podmianie funduszu na inny.

 

W przypadku zmian w Portfelu Modelowym OPI otrzymasz powiadomienie emailem. Powiadomienie będzie wysłane tylko dla produktów lub parasoli, które wybrałeś.

 

Jak i kiedy korzystać z Portfeli Bazowych OPI?

System OPI jest narzędziem automatycznym, które może wspomagać Twoje decyzje inwestycyjne. Jako narzędzie analityczne, kierowane do szerokiej liczby użytkowników, tworzy portfele w sposób "obiektywny". Nie uwzględnia Twojej indywidualnej sytuacji finansowej czy osobistej, stopnia ryzyka jakie chcesz ponieść, wysokości kapitału jaki posiadasz, okresu czasu jaki pozostał Ci do końca inwestycyji i wielu innych czynników, które ostatecznie kształtują strukturę Twojego portfela.

Struktura Portfela Modelowego OPI może nie odpowiadać do końca Twoim własnym oczekiwaniom. Dlatego równolegle ze zmianą Portfela Modelowego publikowane są dodatkowo Portfele Bazowe OPI, abyś mógł stworzyć portfel dopasowany do własnych potrzeb.

 

Gdy Portfel Modelowy OPI jest dla Ciebie zbyt agresywny...

W trakcie trwania strategii Agresywnej Portfel Modelowy OPI będzie najczęściej w 100% składał się z funduszy akcyjnych. Jesli chcesz ograniczyć ryzyko swojej inwestycji możesz w prosty sposób zbudować tzw. portfel ostrożny, alokując środki np. w 60% zgodnie z Portfelem Modelowym OPI a w 40% Portfelem Bazowym OPI Bezpiecznym. Powyższe proporcje 60/40 są jedynie przykładowe, równie dobrze może to być 50/50 czy 30/70. Dostosuj strukturę portfela do własnych oczekiwań.

Uwaga! Portfele Bazowe Bezpieczne aktualne są przez dłuższy okres czasu, często kilka tygodni, a czasem miesięcy od daty "Ostatnia zmiana". Dlatego można z nich korzystać w dłuższym okresie czasu od publikacji.

Gdy Portfel Modelowy OPI jest dla Ciebie zbyt bezpieczny...

Z założenia Portfel Modelowy OPI tworzony jest dla osób, które chcą inwestować w sposób nie wymagający zbyt dużego poświęcania czasu. Dlatego np. w trakcie trwania trendu bocznego portfel może nie ulegać zmianie przez dłuższy czas, aby nie generować zbyt częstych zmian w składzie. Jeśli strategia inwestowania zmienia się z agresywnej na bezpieczną, a ty mimo to chcesz przynajmniej część środków ulokować w fundusze agresywne, możesz spróbować stworzyć portfel własny składający się częściowo z funduszy agresywnych. W tym celu możesz wykorzystać Portfele Bazowe Agresywne. Nie powinny być one stosowane jeśli minął dłuższy czas od ich publikacji. powinny być stosowane jedynie w krótkim okresie czasu od ich publikacji ("Ostatnia zmiana"). Jeśli od tej daty minęło więcej niż kilka dni zalecamy skorzystanie z Rankingu Funduszy.
UWAGA! System nie wysyła powiadomień o konieczności zmiany funduszy w Portfelach Bazowych OPI. Wybrane fundusze wymagają dalszego indywidualnego monitorowania przy użyciu sygnałów i wskaźników systemu OPI SuperTrend. Aby uruchomić monitorowanie zaznacz ikonkę dzwonka przy nazwie funduszu. 

 

 

Najczęściej zadawane pytania

Na mojej polisie nie ma funduszu, który jest w Portfelu Modelowym OPI

Najczęściej problem wynika z daty zakupu polisa. Ten sam produkt inwestycyjny kupiony w różnych okresach może mieć różny skład dostępnych funduszy.

Przykładem niech będą  fundusze w TU Skandia. Poniżej ograniczone dostępy do funduszy zależnie od daty zakupu produktu:

W wyniku tych ograniczeń około 20 funduszy, które są w produktach TU Skandia,  są niedostępne szczególnie dla zakupionych produktów po 18 stycznia 2013 roku - jednocześnie są one dostępne dla produktów zakupionych przed tymi datami.

Niemożliwe jest więc takie tworzenie portfeli aby każdy miał tylko dostępne fundusze u siebie - konieczne byłoby tworzenie kilka razy więcej portfeli modelowych niż obecnie, z uwzględnieniem nie tylko produktów ale i dat w jakich zostały zakupione

Co robić, kiedy u mnie brakuje funduszu? Najłatwiej udział %  funduszu którego nie mamy rozdzielić po równo na fundusze które mamy ale z tego samego rodzaju (chodzi tutaj o rodzaj: pieniężne, obligacyjne czy akcyjne)

Np jeżeli mamy w portfelu trzy fundusze obligacyjne po 20 % to przydzielamy funduszom które mamy 30 % aby razem było tyle co wcześniej miały razem - tutaj 60%.

 

Jak wyglądać powinno zachowanie inwestora w przypadku gdy stosuje całościowo portfel modelowy, a jego poszczególne składniki podlegają sygnałom sprzedaży?

Gdy inwestor stosuje całościowo portfel modelowy, sygnały sprzedaży i fazy poszczególnych funduszy nie powinny być brane pod uwagę.

Oczywiście ostatecznie decyzja zawsze należy do inwestora.