1

Baza funduszy i indeksów

 • Kilka razy dziennie system aktualizuje notowania funduszy
  i indeksów
  . Największa ilość danych trafia do systemu w godzinach wieczornych.
2

Wskaźniki i sygnały

 • Po każdorazowym wczytaniu danych wyliczamy wskaźniki OPI, które oceniają bieżącą kondycję funduszy i indeksów na podstawie ich notowań historycznych.
 • Następnie wyznaczamy aktualne sygnały OPI kupna i sprzedaży na podstawie wykrytych trendów wzrostowych lub spadkówych. Algorytm OPI spośród kilkudziesięciu tysięcy dostępnych wariantów wybiera optymalne parametry systemu dla każdego funduszu
3

Strategie

 • Na podstawie wskaźników OPI wyznaczamy strategie dla poszczególnych indeksów giełdowych, a tym samym strategie inwestowania na konkrentych rynkach. Wynikiem działania tej części systemu jest określenie czy na danym rynku inwestować agresywnie lub bezpiecznie.
4

Rankingi

 • Wyliczone wskaźniki i sygnały OPI służą do automatycznego utworzenia rankingu funduszy. Na tym etapie dzięki połączeniu informacji ze wskaźników z informacją o sygnałach wyznaczana jest faza (kup, trzymaj, sprzedaj, uważaj), w jakiej znajduje się fundusz.
5

Portfele bazowe

 • Najlepsze fundusze w rankingach typowane są do tzw. Portfeli Bazowych. System generuje 4 typy portfeli bazowych: akcyjny krajowy i akcyjny zagraniczny oraz bezpieczny krajowy i bezpieczny zagraniczny. Portfele bazowe są punktem wyjścia to utworzenia Portfela Modelowego OPI oraz do budowania własnych portfeli użytkowników.
6

Portfel Modelowy OPI

 • W oparciu o Aktualną Strategię dla rynku polskiego i zagranicznego oraz informacji płynących z Portfeli Bazowych system buduje Portfel Modelowy OPI.