Tabele, opis wskaźników

Tabele zawierają informacje na temat wyników osiąganych przez poszczególne fundusze w określonych przedziałach czasowych (od 7 dni do 12 miesięcy), jak również specjalne, opracowane przez nas wskaźniki wyliczane na podstawie danych historycznych.

Na podstawie tabel możesz samodzielnie analizować i porównywać wyniki poszczególnych funduszy i budować własny portfel inwestycyjny.

Filtr Produkt/parasol.

Wszystkie fundusze pogrupowane są wg dostępności w poszczególnych Produktach w przypadku produktów ubezpieczeniowych oraz wg Parasoli dla funduszy dostępnych np. w mBanku czy MultiBanku.

Dla tworzenia naszych portfeli najpierw powinniśmy wybrać przy pomocy tego filtru nasz produkt lub parasol.

W przypadku mBanku i MultiBanku mamy część funduszy w poszczególnych parasolach. Ale jest część funduszy poza parasolami. Jeżeli mamy jakieś TFI w mBanku którego część funduszy jest w parasolu a część bez objęcia parasolem filtr pozwala wybrać fundusze w danym parasolu a fundusze poza parasolem możemy zobaczyć w zestawieniu mBank-wszystkie.

Jeżeli nie ma któregoś funduszu w parasolu zobaczymy go dopiero w filtrze mBank-wszystkie.

Przykładowy sposób doboru funduszy akcyjnych - dla strategii Agresywnej

Przy pomocy filtrów nad tabelą wybierz np. fundusze krajowe akcyjne - jeżeli chcesz oprzeć swoją strategię na funduszach krajowych:

 

Posortuj tabelę wg kolumny WKA:

 

Im wyższe WKA tym lepiej zachowywał się dany fundusz w ostatnich 12 miesiącach. Wybieramy fundusze z najwyższym WKA:

Przy pomocy wskaźnika WKA (Wskaźnik Kupna Akcji) wstępnie wybrałeś listę funduszy.

Dalszej analizy możesz dokonać porównując pozostałe wskaźniki np. WM (Wskaźnik Mocy) czy Dmax (analityczna analiza odchyleń wartości notowań odpowiednio od minimum czy maksimum wartości od ostatniego sygnału Kupuj czy Sprzedaj). Szczegółowy opis poszczególnych wskaźników znajdziesz po najechaniu znakiem myszki na nagłówek tabeli.

Istotnym wskaźnikiem jest WB (Wskaźnik Bezpieczeństwa). Określa on jaką największą stratę poniósł dany fundusz w ostatnim roku w ciągu 7 dni pod rząd. Daje to pewien obraz jakich strat można spodziewać się po tym funduszu, dzięki czemu możesz wyeliminować fundusze, które charakteryzują się dużymi spadkami w krótkim terminie. Należy pamiętać, że wskaźnik oparty jest tylko i wyłącznie na podstawie notowań historycznych i może się okazać, że w przyszłości fundusz przyniesie inny poziom strat.

Przydatnym wskaźnikiem jest Wynik - określa on wynik inwestowania dla danego funduszu przy zastosowaniu sygnałów generowanych przez system SuperTrend w dłuższym okresie czasu.

Dla porównania w tabeli znajduje się również indeks WIG, co pozwala na porównanie funduszy do naszego benchmarku - wskaźnika, wobec którego staramy się być lepsi.

Kolory w tabeli wyjaśnione są w dolnej części ekranu po kliknięciu na niebieski pasek "Legenda":

 

Przykładowy sposób doboru funduszy bezpiecznych

Jeśli chcesz wybrać fundusze bezpieczne w filtrach wybierz listę funduszy, które cię interesują np. obligacji i pieniężne. Posortuj tabelę wg wkaźnika WB (wskaźnik bezpieczeństwa) dzięki czemu zobaczysz od góry listę funduszy, które miały najmniejsze 7-dniowe spadki w ostatnim roku. Spośród tych "najbezpieczniejszych" funduszy poszukaj takich które mają najwyższe wskaźniki WKA. Przy ostatecznym wyborze możesz posiłkować się również wynikami pozostałych wskaźników (np. WM, Dmax, Wynik).