Systemy / algorytmy

System OPI SuperTrend2

 

Sygnały generowane są na podstawie dwóch linii pomocniczych:

  • linia trendu (czerwono-zielona) - wyznacza czy fundusz jest aktualnie w trendzie rosnącym czy malejącym,
  • linia progu kupna i progu sprzedaży (szara) - wartości tych progów podane są nad wykresem.

Próg kupna wyznaczony jest o wartość procentową powyżej minimalnej wartości notowania od ostatniego sygnału Sprzedaj.

Próg sprzedaży wyznaczony jest o wartość procentową poniżej maksymalnej wartości notowania od ostatniego sygnału Kupuj (jest to odpowiednik systemu stop loss kroczącego). 

Sygnał Kup generowany jest, gdy zaistnieją jednocześnie dwa warunki:

 - trend zmieni się na rosnący ( linia trendu jest wtedy zielona),

 - notowanie funduszu (linia niebieska) wzrośnie ponad Próg kupna.

Sygnał Sprzedaj generowany jest, gdy zaistnieją jednocześnie dwa inne warunki:

  - trend zmieni się na malejący ( linia trendu jest wtedy czerwona ),

  - notowanie funduszu (linia niebieska ) spadnie poniżej Progu sprzedaży.

 

System OPI SuperTrend

System stosowany do końca 2014r. Obecnie niedostępny, zastąpiony został nowszą wersją oznaczoną jako SuperTrend2.

Ogólna zasada działana obu systemów SuperTrend jest taka sama - linia trendu i kroczący stop loss. Wersja druga wniosła:

  • ulepszony algorytm wyznaczania linii trendu,
  • automatyczna optymalizacja parametrów systemu dla każdego funduszu indywidualnie.

W efekcie wprowadzonych modyfikacji SuperTrend2 znacząco zwiększył skuteczność dla większości analizowanych funduszy, co szczególnie odczuwalne będzie dla funduszy akcyjnych zagranicznych, z których wiele dotychczas pracowało na ręcznie dobranych parametrach.

 

System OPI DT

System stosowany przez portal do końca 2012 roku z zupełnie dobrymi wynikami. Zmieniony na SuperTrend ze względu na zmieniające się zachowanie rynków finansowych. Obecnie osiągający zwykle słabsze wyniki od OPI SuperTrend. Jednocześnie brak zabezpieczenia typu stop-loss powoduje, że może chwilowo osiągać większe straty niż OPI SuperTrend czy SuperTrend2.

Na podstawie notowań wyznaczana jest linia trendu (niewidoczna), jej odzwierciedleniem są progi kupna (zielona linia) i sprzedaży (czerwona linia).

Sygnał Kup generowany jest, gdy wykres funduszu (linia niebieska) przetnie od dołu próg kupna (linia zielona).

Sygnał Sprzedaj generowany jest, gdy wykres funduszu (linia niebieska) przetnie od góry próg sprzedaży (linia czerwona).

 

System Trailing Stop (kroczący stop loss)

System ten ma za zadanie zabezpieczać inwestora przed potencjalnymi stratami. W odróżnieniu od zwykłego Stop Loss próg automatycznie jest przesuwany.

Po sygnale Kup:

  • gdy wartość notowań rośnie system podnosi próg względem największej wartości notowania po sygnale Kup do wartości odpowiadającej progowi kupna (maksymalna wartość funduszu pomniejszona o Próg sprzedaży wyrażonego w %) wprowadzonemu przez klienta,
  • gdy wartość notowań spada próg pozostanie na ustalonym wcześniej poziomie. Jeżeli wartość notowań spadnie poniżej aktualonego progu, system wygeneruje sygnał Sprzedaj.

Po sygnale Sprzedaj:

  • gdy wartość notowań spada system obniża próg do wartości odpowiadającej progowi sprzedaży wprowadzonemu przez klienta,
  • gdy wartość notowań rośnie próg pozostanie na ustalonym wcześniej poziomie. Jeżeli wartość notowań wzrośnie powyżej aktualnego progu, system wygeneruje sygnał Kup.

System do prawidłowego działania wymaga podania przez użytkownika progów kupna i sprzedaży. Domyślne parametry wprowadzone do systemu są przykładowe i nie są optymalne.