FAQ

** czyli co oznaczają dwie gwiazdki przy nazwie funduszu?

Dodatkowe oznaczenie pojawia się tylko w miejscach inwestowania tj. polisy ubezpieczeniowe, np. Skandia, Generali, Axa, Nordea, Aegon itd. oraz platformach inwestycyjnych (mBank, Multibank). Notowania w takich miejscach mogą być opóźnione o 1-2 dni w stosunku do notowań publikowanych bezpośrednio przez TFI. Jest to niezwykle istotne, gdyż przy opóźnieniu notowań również sygnały zmiany trendu są generowane z opóźnieniem.

Dlatego gdy tylko możemy wstawiamy notowania funduszu "źródłowego" bezpośrednio z TFI. W takim przypadku w nazwie funduszu pojawia się oznaczenie ** dla odróżnienia od funduszy, w których nie zmieniamy notowań.

Na powyszym przykładzie mamy fundusz o nazwie: Skandia - UniAkcje: Turcja UFK. Ponieważ w nazwie na końcu pojawiają się dwie gwiazdki oznacza to, że notowania w rzeczywistości pochodzą nie ze Skandii, a bezpośednio z TFI Uni Investments. Dzięki temu są szybciej niż publikuje je Skandia.

Czy algorytm OPI SuperTrend jest nieomylny?

OPI SuperTrend powstał na bazie analiz statystycznych notowań historycznych indeksów giełdowych oraz funduszy inwestycyjnych. Dzięki zaawansowanym metodom optymalizacji parametry algorytmu zostały dobrane w taki sposób, aby osiągnąć jak największe prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku w średnim i długim okresie inwestowania, przy jednoczesnym ograniczeniu strat w krótkich okresach czasu.

OPI Super Trend:

  • analizuje i przetwarza notowania historyczne funduszy i indeksów
  • wykrywa zmieniające się trendy
  • generuje sygnały kupna i sprzedaży tylko i wyłącznie na podstawie wyników historycznych

 

OPI SuperTrend:

  • nie bierze pod uwagę sytuacji geopolitycznej, militarnej i ekonomicznej w kraju i na świecie
  • nie przewiduje przyszłości

Algorytm w przeszłości generował zarówno zyskowne jak i stratne sygnały, przy czym w dłuższych okresach ilość sygnałów błędnych była mniejsza niż prawidłowych. Również zysk na koniec wieloletniej inwestycji był wyższy niż w przypadku inwestowania bez OPI.

Są jednak fundusze, które nie posiadają wyraźnych trendów lub ich trendy zmieniają się zbyt szybko aby algorytm OPI SuperTrend prawidłowo wygenerował sygnały.