Strategie

Szukaj rynków, na których warto inwestować. Indeksy giełdowe informują nas o tym co się dzieje na rynkach szybciej niż fundusze inwestycyjne. Dlatego jeśli interesują Cię konkretne rynki skorzystaj z funkcji Monitorowania indeksów. W przypadku wykrycia zmiany trendu otrzymasz powiadomienie emailem.


 

Poniżej zamieszczamy tą zakładkę z opisami znaczenia poszczególnych kolumn.

Podstawowym narzędziem do analizy strategii dla rynku krajowego jest system SuperTrend2 analizujący indeks giełdowy WIG.

Analiza zmienności indeksu WIG przez system SuperTrend generuje sygnały kupna i sprzedaży dla funduszy akcyjnych krajowych.

Jeżeli zostaje wygenerowany sygnał Kup (zielona strzałka) inicjujemy Strategię Agresywną i zaczynamy wykorzystywać fundusze akcyjne w Portfelach Agresywnych.

Po wygenerowaniu się sygnału Sprzedaj (czerwona strzałka) zmieniamy strategię na Bezpieczną - zmieniamy nasze portfele na Bezpieczne z funduszami pieniężnymi lub obligacji (najlepiej skarbowych).

Na wykresie zaznaczone są sygnały wygenerowane przez wybrany algorytm badający trendy. 

Linia niebieska obrazuje wartości notowań dla danego waloru którym mogą być fundusze czy indeksy giełdowe.

Zielone strzałki wskazują daty sygnałów "Kup", czerwone "Sprzedaj". W tym drugim przypadku dodatkowo nad strzałką widnieje etykietka z wynikiem (zysk lub strata) jaki osiągnął fundusz od ostatniego sygnału kupuj.

Sygnały generowane są na podstawie dwóch linii pomocniczych:

  • linia trendu (czerwono-zielona) - wyznacza czy fundusz jest aktualnie w trendzie rosnącym (zielona) czy malejącym (czerwona),
  • linia progu kupna i sprzedaży (szara) - wartości tych progów podane są nad wykresem.

Próg kupna wyznaczony jest o wartość procentową (np.3,5%) powyżej minimalnej wartości notowania od ostatniego sygnału Sprzedaj.

Próg sprzedaży wyznaczony jest o wartość procentową (np.4,0%) poniżej maksymalnej wartości notowania od ostatniego sygnału Kupuj (jest to odpowiednik systemu stop loss kroczącego). 

Sygnał Kup generowany jest, gdy zaistnieją jednocześnie dwa warunki:

 - trend zmieni się na rosnący ( linia trendu jest wtedy zielona),

 - notowanie funduszu (linia niebieska) wzrośnie ponad Próg kupna.

Sygnał Sprzedaj generowany jest, gdy zaistnieją jednocześnie dwa inne warunki:

  - trend zmieni się na malejący ( linia trendu jest wtedy czerwona ),

  - notowanie funduszu (linia niebieska ) spadnie poniżej Progu sprzedaży.

 

Dla rynku zagranicznego pomocniczo wykorzystujemy system SuperTrend dla wskaźnika MSCI World Index opartego na wynikach najważniejszych indeksów świata.

Piszę pomocniczo, bo indeks ten charakteryzuje nam ogólny trend na rynkach światowych ale to nie znaczy, że wszędzie rynki zachowują się tak samo.

Dlatego dla rynku światowego trzeba poza analizą indeksu MSCI wyszukiwać jak zachowują się indywidualnie poszczególne rynki i szukać funduszy inwestujących na tych rynkach.

Można także wyszukiwać indywidualnie najlepsze fundusze a potem sprawdzić jak zachowują się indeksy w miejscach gdzie te fundusze inwestują.

Dla rynków światowych strategia nie jest więc jednoznacznie określana przez indeks MSCI.

Jeżeli znajdziemy fundusze czy rynki  zachowujące się inaczej niż trend ogólny określony przez indeks MSCI korzystamy z tamtych funduszy i one wyznaczają nam strategię jaką stosujemy dla tych funduszy.