Informacja o ryzyku

Podejmując decyzje odnośnie inwestowania w fundusze inwestycyjne możesz korzystać z danych i narzędzi dostępnych w serwisie Opi Fund.

Pamiętaj jednak, że materiały zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy. Mogą stanowić pomoc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, natomiast nie mogą być używane jako sugestie co do nabycia, sprzedaży lub konwersji jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Informacje zawarte w serwisie nie są formą doradztwa inwestycyjnego. Mają one charakter ogólnych analiz opartych na danych historycznych i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb użytkownika.

Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez użytkowników serwisu wyłącznie na ich własne ryzyko i własną odpowiedzialność.