Strategie

Szukaj rynków, na których warto inwestować. Indeksy giełdowe informują nas o tym co się dzieje na rynkach szybciej niż fundusze inwestycyjne. Dlatego jeśli interesują Cię konkretne rynki skorzystaj z funkcji Monitorowania indeksów. W przypadku wykrycia zmiany trendu otrzymasz powiadomienie emailem.   Poniżej zamieszczamy tą zakładkę z opisami znacz...
Czytaj więcej

Ranking funduszy

Dla kogo jest to narzędzie? Ranking funduszy to narzędzie ułatwiające wybór funduszy do naszego portfela.  Należy do grupy narzędzi średniozaawansowanych i nie jest zalecany do stosowania przez początkujących i niedoświadczonych inwestorów.  Działa w sposób w pełni automatyczny wykorzystując rodzaj ostatniego sygnału (KUP lub SPRZEDAJ)...
Czytaj więcej

Monitorowanie funduszy

Monitorowanie podstawowe Domyślnym systemem monitorowania jest OPI SuperTrend 2. Aby go włączyć lub wyłączyć kliknij ikonkę dzwonka: Powiadomienia email o wygenerowaniu sygnałów wysyłane są raz na dobę w godzinach wieczornych. Monitorowanie pozwoli Ci na: pilnowanie, czy któryś z posiadanych funduszy nie wszedł w trend spadkowy (sygnał sprzedaj), o...
Czytaj więcej

Systemy / algorytmy

System OPI SuperTrend2   Sygnały generowane są na podstawie dwóch linii pomocniczych: linia trendu (czerwono-zielona) - wyznacza czy fundusz jest aktualnie w trendzie rosnącym czy malejącym, linia progu kupna i progu sprzedaży (szara) - wartości tych progów podane są nad wykresem. Próg kupna wyznaczony jest o wartość procentową p...
Czytaj więcej

Wykresy

Przeglądając listę funduszy możesz wyświetlić wykres funduszu klikając na ikonkę przy nazwie funduszu: Na wykresie zaznaczone są sygnały wygenerowane przez wybrany algorytm badający trendy.  Linia niebieska obrazuje wartości notowań dla danego waloru którym mogą być fundusze czy indeksy giełdowe. Zielone strzałki wskazują daty sygnałów "Kup&q...
Czytaj więcej

Tabele, opis wskaźników

Tabele zawierają informacje na temat wyników osiąganych przez poszczególne fundusze w określonych przedziałach czasowych (od 7 dni do 12 miesięcy), jak również specjalne, opracowane przez nas wskaźniki wyliczane na podstawie danych historycznych. Na podstawie tabel możesz samodzielnie analizować i porównywać wyniki poszczególnych funduszy&n...
Czytaj więcej

FAQ

** czyli co oznaczają dwie gwiazdki przy nazwie funduszu? Dodatkowe oznaczenie pojawia się tylko w miejscach inwestowania tj. polisy ubezpieczeniowe, np. Skandia, Generali, Axa, Nordea, Aegon itd. oraz platformach inwestycyjnych (mBank, Multibank). Notowania w takich miejscach mogą być opóźnione o 1-2 dni w stosunku do notowań publikowanych bezpoś...
Czytaj więcej