Metoda OPI

OPI to autorska metoda badania zmian trendów funduszy inwestycyjnych, oparta na analizie technicznej.

Powstała w latach 2009-2010 w wyniku badania efektywności narzędzi stosowanych przez traderów do inwestowania na rynkach finansowych. Analizie poddawane są zarówno fundusze jak i indeksy giełdowe.

Metoda OPI opiera się na dwóch podstawowych narzędziach: