Menu

Symulacja 14-letniej inwestycji w różnych instrumentach finansowych

Przebieg inwestycji w okresie od 4 stycznia 1999 r. do 30 grudnia 2013 r. - jednorazowa wpłata 10.000 zł.

Zysk bruttoRent. roczna
5Strategia OPI
(fundusz akcji/obligacji)
176 930 zł 21,6%
4Fundusz akcji 43 000 zł 11,8%
3Fundusz obligacji 23 280 zł 8,3%
2Fundusz pieniężny 17 670 zł 7%
1Lokata bankowa 8 240 zł 4,1%
chart-ile-zarobic

Jak wynik inwestycji zależy od wybranego instrumentu finansowego?

Powyższy wykres prezentuje kilka najpopularniejszych sposobów oszczędzania i inwestowania. Wyniki zostały wyliczone na rzeczywistych danych historycznych, przy założeniu jednorazowej wpłaty 10.000 zł z początkiem stycznia 1999 roku. Kilkunastoletni okres symulacji pozwala na zaobserwowanie diametralnie różnych wyników osiąganych przy zastosowaniu poszczególnych instrumentów finansowych. Zwróć uwagę na to co działo się w latach 2007-2009 gdy załamały się rynki finansowe, jak wpłynęło to na fundusze akcyjne a jak na inwestycję metodą OPI.

1

Lokata bankowa

Najbardziej regularny zysk można osiągnąć oszczędzając na lokacie bankowej. Niestety wynik na poziomie 4% brutto średniorocznie pożera nam praktycznie w całości inflacja. Dlatego trudno nazwać to inwestowaniem, raczej odkładaniem pieniędzy czyli oszczędzaniem. Taka forma “inwestowania” nie pozwoli nam na pomnożenie kapitału.

2

Fundusz pieniężny 3Fundusz obligacji

Podobnie jak w przypadku lokaty regularne zyski można osiągać lokując środki w funduszach pieniężnych i obligacyjncych. Ryzyko w tym przypadku jest stosunkowo niewielkie. Fundusz pieniężny pozwolił zarobić prawie dwa razy więcej, a fundusz obligacyjny trzy razy więcej niż lokata bankowa w tym okresie. Udało nam się przekroczyć poziom inflacji, jednak wciąż trudno mówić tu o pomnażaniu kapitału.

4

Fundusz akcyjny

Inwestycję tę cechuje największa dynamika zmian. Fundusze akcyjne pozwalają w wybranych okresach zarobić dużo więcej niż lokata czy fundusz obligacji, natomiast ryzyko poniesienia straty jest w tym przypadku znacznie większe. Przy takich wahaniach bardzo ważny jest moment wejścia i wyjścia z inwestycji. Stosując taktykę “kup i trzymaj” nasza inwestycja może okazać nieopłacalna, gdyż istnieje spore ryzyko, że kupimy fundusze na tzw. “górce”. Gdy mamy ustalony termin zakończenia inwestycji (np. przechodzimy na emeryturę lub kupujemy dom, samochód itp.) może się okazać, że nasz fundusz akcyjny jest akurat w “dołku”. W takim przypadku sprzedamy jednostki funduszu ze stratą lub z zyskiem znacznie mniejszym niż oczekiwaliśmy.

5

Strategia OPI = aktywne inwestowanie

Przeciwieństwem taktyki “kup i trzymaj” opartej na zasadzie - wpłacam i nic z tym nie robię, jest strategia aktywnego inwestowania. W momentach wyraźnych zmian trendów na rynkach dokonywaliśmy konwersji pomiędzy funduszem akcyjnym a funduszem obligacji - zgodnie ze wskazaniami systemu OPI SuperTrend. Wynik końcowy inwestycji wielokrotnie przewyższa inwestowanie na lokacie czy w jeden wybrany fundusz, gdyż omijamy spadki i zarabiamy na wzrostach funduszy akcyjnych. Ponadto ryzyko straty inwestowanych środków jest znacznie niższe - w okresach spadków chronimy swój kapitał przenosząc środki w fundusze obligacji i pieniężne. Portal OpiFund.pl to szereg narzędzi umożliwiających aktywne inwestowanie dla każdego, nawet początkującego inwestora.

Zobacz jak działa portal OpiFund.pl
Okres inwestycji od 1999 do 2013Lokata bankowaFundusz pieniężnyFundusz obligacjiFundusz akcjiStrategia OPI Fundusz akcji + obligacji
wpłata jednorazowa 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł
wynik oszczędzania 18 240 zł 27 670 zł 33 280 zł 53 000 zł 186 930 zł
zysk brutto 8 240 zł 17 670 zł 23 280 zł 43 000 zł 176 930 zł
zysk netto
(po odliczeniu podatku belki)
6 670 zł 14 313 zł 18 860 zł 34 830 zł 143 313 zł
stopa zwrotu brutto 82% 177% 233% 430% 1769%
stopa zwrotu netto
(po odliczeniu podatku belki)
67% 143% 189% 348% 1433%
średnio-roczna stopa zwrotu netto 4,1% 7,0% 8,3% 11,8% 21,6%
średnio-roczna stopa zwrotu netto z uwzględnieniem inflacji 1,0% 3,9% 5,2% 8,7% 18,5%
Czy wynik inwestowania metodą OPI jest dla Ciebie niewiarygodnie wysoki? Musisz wiedzieć, że symulacja została przeprowadzona przy założeniu,
że przez cały okres kilkunastu lat inwestowaliśmy wciąż w ten sam fundusz akcyjny na przemian z jednym funduszem obligacji. A co gdybyśmy nie ograniczali się do inwestowania wciąż w ten sam fundusz, tylko zaczęli dodatkowo wybierać najlepiej zarabiające w danym momencie fundusze akcyjne? Pozostawiam to twojej wyobraźni..

Symulacja 14-letniej
inwestycji w wybranych instrumentach finansowych

Lokata bankowa

Fundusz pieniężny

Fundusz obligacyjny

Fundusz akcji

Strategia OPI
(fundusz akcji / obligacji)

Zobacz rzeczywiste i aktualne wyniki portfeli OPI

Inwestuj za darmo z OPI FUND przez okres 7 dni!

Tylko 2-4 konwersje w ciągu roku wystarczą aby skutecznie inwestować w funduszach!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyja Gospodarka na lata 2007 - 2013. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Innowacyjna Gospodarka
OPI Invest
Unia Europejska